top of page

נקודת זכות - תערוכה למכירת יצירות אמנות למען בני נוער בסיכון 

התערוכה "נקודת זכות" מתקיימת זו השנה התשיעית ברציפות, ביוזמת "הרוח הישראלית" (חל"צ) מייסודה של הסוכנות היהודית, ומציגה למכירה מבחר יצירות של אמנים ישראלים – ותיקים לצד בני הדור הצעיר, בוגרי בתי-ספר גבוהים לאמנות דוגמת בצלאל, המדרשה, שנקר, מנשר ואחרים. מטרת האירוע לסייע ל"רוח הישראלית", המפעילה מאות מתנדבים ותומכת במגוון תכניות למען ילדים ובני נוער בסיכון וצעירים מהפריפריה החברתית-כלכלית-גיאוגרפית בישראל – בפנימיות, בכפרי נוער ובמכינות קדם-צבאיות ופוסט-צבאיות. התערוכה "נקודת זכות" זוכה בתמיכתו המתמשכת של בנק דיסקונט. 

COVERS NZ14-17.jpg
bottom of page