top of page

פותחים עתיד

1.jpg

למעלה מ-330,000 ילדים בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של מדינת ישראל, גדלים ללא הזדמנויות וכלים לצמוח ולממש את הפוטנציאל הגלום בהם. 350 נאמני פותחים עתיד ברחבי הארץ פועלים מדי יום לשנות מציאות זו.

הרוח הישראלית תומכת בתכנית "פותחים עתיד" מיסודה של הסוכנות היהודית, תכנית המיועדת לילדים בכתות ב'-ח' הפועלת לקידום ילדים ובני נוער בפריפריה.

התכנית מספקת לילדים אלה מעטפת תמיכה כוללת, באמצעות שילוב "המבוגר המשמעותי" בחייהם, המכונה "נאמן". בתפקיד הנאמנים מועסקים צעירים יוצאי-דופן, בני הקהילות בה פועלת התכנית. הנאמנים זוכים להכשרה מקצועית ולליווי צמוד לאורך כל תקופת עבודתם וצוברים ניסיון בעבודה טיפולית וקהילתית. רבים מהם בוחרים להישאר בתחום המקצועי וביישוב, לאחר שסיימו את התפקיד, לרוב בתפקידים חינוכיים או טיפוליים וממשיכים לתרום ולהעצים את הקהילה.

כל נאמן עובד במשרה מלאה עם 16 ילדים בסיכון, ומלווה אותם בכל תחומי החיים: האישי, המשפחתי, הלימודי והחברתי. התכנית פועלת להנגשת השירותים החברתיים והמשאבים הזמינים בקהילה, מעודדת את מעורבות המשפחה בתהליך השינוי, מעצימה את הורי הילדים, דרך ליווי אישי וסדנאות העשרה, ורותמת את הקהילה כולה ליצירת סביבה חינוכית תומכת ומקדמת.

צוות
#10 2022 נקודת זכות
תערוכה למכירת יצירות אמנות למען בני נוער בסיכון
אוצרות התערוכה: שולמית נוס
 
"יוזמה וארגון: "הרוח הישראלית
חסות ועבודות מאוסף: בנק דיסקונט לישראל
 Etsdesign-tlv.com :עיצוב גרפי ואתר אינטרנט
1logo.jpg
#100.jpeg
LOGO-3TR.png
Discount_Logo_SLogan_2018 horizontal_edi

תערוכת אמנות למען ילדים ובני נוער בסיכון

bottom of page